Bord

Kategorier

Restaurangbord

StåborD / barbord

Fällbord

Bordsstativ

Bordsskivor

Konferensbord

Utebord

Hur optimerar man ett restaurangbord?

Här skall vi försöka systematisera de parametrar som är nödvändiga för att få ett bord som är optimerat till yta, placering och hållbarhet. Ganska ofta låter man designen och det rent estetiska bestämma bordsvalet. Inte sällan medför detta en ganska knölig och ogenomtänkt möblering som resultat.
Till syvende och sidst är ett restaurangbord en serveringsyta och behoven av serveringsytor kan se väldigt olika ut. Det är rimligt att anta att en restaurang med meze och tapas behöver mer yta än en lunchrestaurang med lunchbrickor o s v.
Det finns generella regler som säger att 60 cm i bredd och 35 cm i djup är lämpligt för en person. Alltså har ett typiskt restaurangbord för fyra personer måttet 120×70 cm. På senare år har mycket närliggande mått som 67-68-69×120 cm börjat dyka upp på marknaden. Detta är egentligen en dold inflation som beror på att tillverkaren kan optimera sitt materialutnyttjande och på så sätt framställa ett billigare bord. Som regel brukar marknaden normaliseras efter något år-och då har du ett mindre bord till samma pris som ett större bord.

Huvudsakliga materialtyper till bordsskivor

Materialet till ett bord för offentliga miljöer såsom restauranger, caféer, konferenslokaler mm kräver en slitstyrka och hållfasthet utöver det vanliga. Att köpa billigt för att sedan kassera borden efter något år kan inte på något sätt anses vara miljövänligt och förenligt med hållbar utveckling. Att satsa på kvalitet är därför mer nödvändigt än någonsin.
I stort kan man dela in restaurangborden i tre huvudtyper; melamin, laminat och massivträ. Ibland förekommer kombinationer av dessa tre t ex laminatbord med kant i massivt trä.
Melaminbord har den fördelen att de oftast är billiga. Det skall erkännas att ett högkvalitativt melaminbord kan vara mycket reptåligt och hållbart-men då ligger de redan i samma prisklass som de betydligt mer hållbara och tåliga laminatborden.

Både melamin och laminat kan fås i ett stort antal trädekorer som verkligen ser realistiska ut. Man har en möjlighet att inreda sin lokal med ganska exklusiva träslag utan att för den sakens skull påverka miljön genom användning av hotade och skyddade träslag.
Idag kan t ex laminatbord fås med kantlistning på kortsidorna som har en dekor av ändträ. I vissa fall krävs en stor yrkesskicklighet att optiskt kunna skilja dessa från riktiga massivträskivor.

Miljöaspekter vid val av bordsskiva

Bord i massivt trä anses av de flesta vara det mest exklusiva materialet. Fördelarna är så klart många med ett bord som kan slipas ned och lackas om vid behov. Att ha ett bord i massivt trä ger en känsla av lyx. Borden är dock inte på något sätt mer funktionella än bord i diverse konstmaterial. Tilläggas kan att flera träslag redan har nått sina fällkvoter och det kan ifrågasättas om man vill bidra till en utveckling där vissa trädslag är utrotningshotade.

Läs mer om bord och om hur man planerar placering av bord

Vill du läsa mer om bord och bordsplacering? Följ denna rekommenderade blogg där det finns mycket matnyttig information om restaurangmöblering. https://restaurangmoblering.com

Formen på borden bestämt ytterst av vilken restauranginredning man tänkt sig. Runda bord ger flexibel möblering men kräver ofta mycket plats. För att fyra personer skall få plats runt ett runt bord krävs en diameter på 80–90 cm-och det kan bli jobbigt att slå ihop stolsryggarna med bordsgrannarna när man lämnar bordet. 
Fyrkantiga bord kräver en mer koncis placering och restaurangen kan i vissa fall upplevas mer som en skolmatsal än ett mysigt ställe att mötas och träffas på. Ur platsoptimeringssynpunkt är de dock att föredra givet att lokalen har raka väggar och hörn